TRV:03210

ID TRV:03210
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Forstyrrelser: Påregnelige forstyrrelser i kraftsystemet skal være i henhold til NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex C (informativt).
  1. Verifikasjon: Se NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex C.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at utstyr som settes inn i kraftsystemet er dimensjonert for det og tilgjengelighet for vedlikehold av systemet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1030
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID405, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon