TRV:03211

ID TRV:03211
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Destabilisering av resonanser: Påregnelig destabilisering av resonanser i kraftsystemet (elektriske og andre) skal være som for eksisterende kraftelektronikkomponenter (rullende materiell og statiske omformerer).
  1. Utførelse: For elektriske resonanser se #Elektriske resonanser.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre kraftsystemplanleggingen tar hensyn til påregnelig destabilisering fra kraftelektronikkomponenter.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon