TRV:03212

ID TRV:03212
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fremtidsprognose: Dimensjonering for fremtiden skal forankres i strategiske infrastrukturplaner og strategiske trafikkprognoser.
  1. Utførelse: Prognosene og planene bør være så robuste at de omfatter forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
  2. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at det legges til grunn riktig trafikk for dimensjoneringen av strømforsyningen ved at en ser langt nok inn i fremtiden (strømforsyningsanlegg har lang planleggings, prosjektering og byggetid samt lang levetid.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID238
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon