TRV:03213

ID TRV:03213
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Laststrømsmarginer: Det skal legges til grunn tilstrekkelige marginer mot for høye laststrømmer for å unngå overbelastning av tekniske komponenter og for å unngå feiltilstander.
  1. Utførelse: Totale marginer bør som hovedregel være minst 15 %, det vil si 5 % mot usikkerheter i målinger og beregningsunderlag og 10 % reserve for forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
  2. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes for komponenter eller anlegg med lang levetid og/eller kostbar eller vanskelig oppgradering.
  3. Unntak (fra 1): Større marginer bør benyttes ved usikker eller lite robust fremtidig trafikkprognose.
  4. Unntak (fra 1): Der utstyr automatisk beskyttes med begrensningsfunksjon eller lignende kan marginene reduseres eller fjernes avhengig av risiko.
  5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at det tas robuste marginer mot overbelastning.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID237
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon