TRV:03214

ID TRV:03214
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Kraftsystemets ytelses- og tåleevne: Ved (om)bygging av et anlegg skal eventuelle endrede forutsetninger for ruteplanleggingen eller togfremføringen rapporteres.
  1. Utførelse: Ved klassifiseringen bør det legges opp til mest mulig standardiserte verdier for enkel togfremføring ettersom det er lokomotivførerne som i praksis må håndtere begrensningen manuelt i mangel av en automatisk teknisk løsning.
  2. Dokumentasjon: Maksimal tillatt strøm/effekt (traksjon og tilbakemating) for en strekning skal angis i Network Statement.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at banestrømforsyningen ikke belastes med mer enn den er beregnet for, tilfredsstille FEF§2-5 og krav om registrering i infrastrukturregisteret
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID32, FEF §2-5, RINF
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon