TRV:03223

ID TRV:03223
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Eksitasjon: Unødvendige eksitasjoner i form av raske og/eller repeterende endringer i strøm og/ eller spenning skal unngås.
  1. Betingelse: Unødvendig eksitasjon kan være gjentatte endringer, spesielt med deterministisk frekvens, eller endringer med steile flanker, spesielt hyppige, og som ikke skyldes eksterne forhold eller har noen spesiell hensikt.
  2. Verifikasjon: Sannsynligheten for unødvendige eksitasjoner skal undersøkes teoretisk og resultatene bør bekreftes ved praktiske tester så langt mulig.
  3. Vurdering: ”Føre-var” prinsippet skal legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Med rimelig sikkerhet unngår ustabilitet og driftsforstyrrelser.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID46, ENE TSI 4.2.8
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon