TRV:03224

ID TRV:03224
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Langvarige overspenninger: Langvarige overspenninger som resultat av enkelthendelser skal begrenses i henhold til NEK EN 50163:2004/AC:2013 Annex A.
  1. Verifikasjon: Overholdelse av kravet bør verifiseres ved relevant test og skal alternativt verifiseres ved teoretiske beregninger og argumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Begrense transiente overspenninger ihht. Europeisk standard.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID347
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon