TRV:03231

ID TRV:03231
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilgjengelig infrastruktur for test og verifikasjon: Et testnett som inkluderer alle nettelementer i togradiosystemet, skal til enhver tid være tilgjengelig for å sikre kvalitet ved innføring av nye produkter, nye tjenester eller oppgradering av disse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at funksjonelle feil kan avdekkes før oppdateringer av programvare eller maskinvare implementeres i tjenesteproduksjonen.
Relatert krav TRV:03233
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Systematiske systemfeil"