TRV:03233

ID TRV:03233
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Definisjon og krav til tilgjengelighet: GSM-R nettet skal være designet for en systemtilgjengelighet (oppetid) på minimum 99,975% i henhold til definisjon gitt i GSM-R kontrakten, ref. 10, vedlegg E1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at togradiosystemets systemkrav til tilgjengelighet er tilstrekkelig så togradiotjenestenes krav til tjenestegaranti kan realiseres.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_607
Relatert krav TRV:03234
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tilgjengelighet"

I Bane NORs togradiosystem rapporteres måltallet for oppetiden basert på:

  1. Rapporterte avvik fra brukerne
  2. Alle avvik brukerne opplever rapporteres til togleder, som registrerer dette i en hendelseslogg
  3. Avvik registrert ved teknisk overvåkning av systemene
  4. Feil som genererer alarmer registreres av førstelinje overvåkning (NOS – Nasjonalt Operasjonssenter)

Alle registrerte avvik analyseres av teknisk personell for å finne rotårsaken. De mest vanlige årsaker til avvik kan være teknisk feil på infrastrukturens nettelementer som basestasjoner, kontrollere, kjernenett, transmisjonsutstyr, brukerutstyr. Strømutfall som varer så lenge slik at backup-batteriet går tomt med følge at nettelementer går ned. Brukerfeil dvs. en feilkilder i rapporteringen. Funksjonsfeil i nettdesign som kan være feil på handover mellom basestasjoner og manglende radiodekning.

Hvert enkelt registrerte avvik analyseres for å beregne konsekvensen i form av antall minutter feilen vedvarer og antall kilometer langs sporet hvor feilen fører til manglende togradiotjenester.