TRV:03232

ID TRV:03232
Bok 590
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) For å sikre sentrale deler av GSM-R nettet mot eksterne hendelser skal alle nettverkselementer som inngår i GSM-R kjernenettet være konfigurert i en nettverkstopologi som gir geografisk redundans.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt RAMS 2.2.3 "Eksterne hendelser"