TRV:03232

ID TRV:03232
Bok 590
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Geografisk redundans: For å sikre sentrale deler av GSM-R nettet mot eksterne hendelser skal alle nettverkselementer som inngår i GSM-R kjernenettet være konfigurert i en nettverkstopologi som gir geografisk redundans.
Grafikkvisning Sikre at togradiosystemets kjernenettetnettstruktur bygges for å tilfredsstille krav til oppetid og tilgjengelighet.
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:03233
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Eksterne hendelser"