TRV:03235

ID TRV:03235
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nedetid ved eksterne hendelser: Maksimal kontinuerlig nedetid for sentrale nettelementer som produserer togradiotjenesten skal ikke overstige følgende nivåer ved eksterne hendelser:
  1. Alvorlig feil (significant failure): 2 timer
  2. Feil som medfører tjenesteforstyrrelse (service failure): 10 timer
  3. Mindre alvorlig feil (minor failure): 3 måneder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det er etablert en felles definisjon av feiltilstander mot tidsdefinerte rammer for bruk i tjenestegarantiavtaler.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_607
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Korrektivt vedlikehold"