TRV:03237

ID TRV:03237
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Togradiosystemets integrerte sikkerhetsnivå: Sikkerhetskravene (Safety) til nett som produserer togradiotjenester skal være SIL nivå 0 (Safety Integrity Level 0) i henhold til EN 50128 og EN 50129.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at togradiosystemet ikke tillegges sikkerhetskritiske funksjoner.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_628
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Sikkerhet"