TRV:03249

ID TRV:03249
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ekstern tilkobling: For effektiv detaljert feilsøking, oppdatering (for eksempel parameterendring og konfigurering), datainnsamling og lignende, skal lokalkontrollanlegg ha mulighet for ekstern tilkobling lokalt i forsyningsanlegget og bør ha mulighet for ekstern tilkobling via nettforbindelse.
  1. Utførelse: Ekstern tilkobling skal sikres i samsvar kbf §7 og Bane NORs retningslinjer.
  2. Utførelse: Tilkoblingen bør være USB, RJ45, RS232 eller RS485.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse EH-024636-000 ==> DK35 (Tidligere TRV:03249)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon