TRV:03256

ID TRV:03256
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Trefase elektrisitetsmåling: For beregning av tapstariffer for omformerstasjoner kan beregningen baseres på målinger utført av trefase netteier dersom det er disse målingene som legges til grunn for faktureringen.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Opplyse om at ekstern trefasemåler kan benyttes.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID308

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon