546 2014 Endringsartikkel 783

1 Endringsinformasjon

EndringsID 783
Forslagsdato 2014-01-15 21:49:08
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546
Kapittel Matestasjoner
Avsnitt Flere
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppen (MAT) sitt arbeid i 2013 foreslås nytt kapittel i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner begrunnet i analyseskjemaet.
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Forslag til nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle krav til matestasjoner som beskrevet i forslåtte kapittel. Arbeidet er koordinert med utarbeidelse av teknisk spesifikasjon for statiske omformerenheter utført av Bane Energi og Trafikverket i samarbeid. Dette har medført store endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning hvor mange krav er tilsvarende fjernet.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
45 Gjennomgå krav til psofometerstøy Håndtert i forslaget
69 Presisere krav til 100 Hz vern Håndtert i forslaget
71, 72, 73 og 74 Revidere krav mtp. tilgjengelighet Håndtert i forslaget
75 Revidere krav mtp. stabilitet Håndtert i forslaget
76 Krav om at matestasjoner skal ta tilbakemating Anbefalt og implementert i forslaget
103 Revurdere krav til nødstopp Anbefalt og kravet er fjernet i forslaget
104 Presisere krav vedrørende brann i høyspentrom Kravet er presisert i forslaget
106 Starttid Anbefalt og implementert i forslaget

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Deler av Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning om:
 • Tilgjengelighet for matestasjoner
 • Dimensjonerende kortslutningsstrøm
 • Overharmonisk belastningsstrøm
 • Spenningskvalitet
 • Stabiltet matestasjoner
 • Samkjøring
 • Tilbakemating
 • Generelle krav til bygg
 • Vernutrustning mot 100 Hz komponenter
 • Fjernstyring
 • Omgivelser og miljø
Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner eller slettet 546 2014 Endringsartikkel 783
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner/Vedlegg/Forenklet beregningsmodell (Informativt) Nytt vedlegg 546 2014 Endringsartikkel 783

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • 2.1.4 a) Fjernovervåkning: Justert utførelse etter høringskommentar
 • 2.1.4 e) Loggføring av signaler: Justert utførelse etter høringskommentar

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-30. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyseskjema: 201101543-30
 • Høringsnotat med forslag til forslag til nytt kapittel: 201101543-27
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-29

3.8 Høringskommentarer

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Bane Teknikk, Bane Energi og Teknologi. De foreslåtte kapitlene har vært til høring internt i Jernbaneverket, både formelt og uformelt, samt til uformell kommentering hos Trafikkverket. Høringskommentarer og behandling av disse er oppsummert i dokument 201101543-29. Nedenfor en kort oppsummering av tilbakemeldingene:

3.8.1 Formell høring

Se dokument 201101543-27.

 • T – ingen tilbakemelding
 • U – ingen tilbakemelding
 • B – ingen tilbakemelding
 • P – ingen tilbakemelding
 • S – ingen kommentarer, se 201101543-28
 • BE - kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • E Signal - ingen tilbakemelding

3.8.2 Uformell høring

 • BE – kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • BTE – ingen tilbakemelding
 • BV – ingen tilbakemelding
 • Sakkynding driftsleder BØ – ingen tilbakemelding
 • UPJE – ingen tilbakemelding
 • E
  • Elkraft – ingen tilbakemelding
  • Signal – ingen tilbakemelding
  • Regelverk og spesifikasjoner – ingen tilbakemelding
  • RAMS – ingen tilbakemelding
 • TrV – ingen kommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 15. jan 2014 kl. 23:19 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Utbygging

hva er ny tekst?

--Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 10:31 (CET): Lagt inn referanse til ny tekst i 3.7.

ok etter oppdaterte kommentarer

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres