TRV:03269

ID TRV:03269
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Start-/stoppautomatikk: Matestasjoner skal automatisk kunne starte og stoppe egne mateenheter etter lastbehov i kraftsystemet ut fra en overordnet styring for tilstrekkelig kapasitet til lavest mulig tap.
  1. Unntak: Ved tilsvarende overordnet automatisk styring på kraftsystemnivå, for eksempel fra elkraftsentral, kan stasjonens start/-stoppautomatikk som beskrevet her utelates.
  2. Utførelse: Automatikken skal tilpasses mateenhetens starttid og risikoen for overbelastning av andre mateenheter i nærheten før mateenheten starter.
  3. Utførelse: Automatikken skal automatisk starte alternativ ledig mateenhet dersom en enhet i drift faller ut.
  4. Verifikasjon: Automatikken skal testes og innjusteres i prøvedriftsperioden.
  5. Dokumentasjon: Det skal beskrives hvordan automatikken fungerer og kan justeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre optimal tilgjengelig ytelse til best mulig virkningsgrad.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID268

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon