TRV:03270

ID TRV:03270
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Starttid: Tid fra startkommando gis til mateenheten kan mate ut merkeeffekt skal minimeres for å kunne optimalisere startautomatikk og ha tilgjengelig effekt innen rimelig tid.
 1. Utførelse: Det innebærer at det ikke skal ta lengre tid enn nødvendig å starte en mateenhet. For eksempel skal tidkrevende deler av startrutinene i størst mulig grad skje parallelt, og tidsforsinkelser skal ikke settes lengre enn nødvendig
 2. Verifisering: Tilstrekkelig kort starttid skal verifiseres med test, alternativt begrunnes ved overskridelse av preaksepterte verdier
 3. Vurdering: Følgende starttider kan vurderes som preaksepterte verdier:
  1. Statiske omformerenheter mot spenningssatt 15 kV-samleskinne: 15 sekunder
  2. Statiske omformerenheter mot spenningsløs 15 kV-samleskinne: 30 sekunder
  3. Roterende omformerenheter: 4 minutter
  4. Transformatorenheter: 15 sekunder
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre oppstart innen en rimelig tid.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon