TRV:03273

ID TRV:03273
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilbakemating: For å tilfredsstille krav i ENE TSI om tilbakemating og redusere driftsproblemer/-begrensninger skal mateeneheter kunne håndtere tilbakematet effekt fra togene både i samkjøring og øydrift.
  1. Utførelse: Omformerstasjoner bør mate tilbakematet effekt tilbake til trefasenettet på samme måte som eksisterende roterende omformerstasjoner dersom kraftsystemet forøvrig ikke kan motta effekten, det vil si gjennom fasevinkelkarakteristikken.
  2. Verifikasjon: Funksjonaliteten og virkemåten skal beskrives i en teknisk rapport samt verifiseres med test.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Unngå driftsforstyrrelser ved tilbakemating, begrensninger i koblinger i enfasenettet (ref Stavne og Kielland) samt best mulig energiøkonomi. Tilfredsstille krav i TSI ENE punkt 4.2.7 om regenerativ bremsing.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID274

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon