TRV:03295

ID TRV:03295
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kommunikasjon ved skifting: Nasjonal tilpasset løsning for skifteradio skal benyttes.
  1. Skifteradio skal benytte lukket brukergruppe i togradiosystemet GSM-R eller dedikerte frekvensressurser i radionett som administreres av lokale skiftoperatører.
  2. Nummerserien i GSM-R togradio for skifting skal være iht. nummerplan ,ref.8.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at skifteradio primært benytter togradiotjenester.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"