TRV:03302

ID TRV:03302
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Internasjonal roaming: Det skal implementeres internasjonal roaming i henhold til avtaler inngått i internasjonale standardiseringsfora (GIRA/UIC).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR oppretter avtaler med roaming for internasjonal togtrafikk.
Relatert krav TRV:03300
Opprettet 2013/08/27
Referanse FFFS for Voice and Data Services Interconnection & Roaming between GSM-R networks (MI)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonelle krav"