TRV:03316

ID TRV:03316
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Feilrate ved samtaleoppsett: Antall mislykkede oppkall skal ikke overstige 1 % av det totale antall anropsforsøk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at krav til tjenestekvalitet ved anropsoppsett er i samsvar med tilgjengelighetskrav.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Tekniske krav"