TRV:03325

ID TRV:03325
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radiodekningsområde: Det skal være mulig å sette opp og gjennomføre en samtale via en GSM-R terminal overalt langs sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at radioplanlegging er i samsvar med overordnet forskriftskrav.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse Forskrift om nasjonale tekniske krav for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)

§ 3-11.Kommunikasjonssystem. På all jernbaneinfrastruktur skal det være et system for nødkommunikasjon, slik at det til enhver tid er gjensidig mulighet for rask kontakt mellom fører og trafikkstyringssentralen.

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"