TRV:03330

ID TRV:03330
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Dekningsutfall: Hvis en basestasjon skulle falle ut, skal det ikke oppstå dekningshull med signalnivå lavere enn -95 dBm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre dekningskrav vha dobbeltdekning for utvalgte banestrekninger
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse EIRENE krav "coverage"
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"

Etter innføring av ERMTS er krav til dekning to-delt mhp tale- og data-trafikk. Dekningskravene oppdateres i forhold til nye strekninger som implementeres med ETCS. Dette tilpasses banestrekningenes trafikkmønster, togtetthet og valideres på bakgrunn av sannsynlighet for at togmateriellet får et stoppmønster som er utenfor dekningsområde.

Dekningkravene er fortsatt i tråd med den opprinnelige intensjonen i GSM-R Radio Planning Guide :

3.3.1 Coverage gap requirement

If a site is out of operation, a coverage gap will occur. CAB radio and handhelds will experience different coverage gaps. For CAB radio, the accumulated coverage gap must not exceed a given requirement X; i.e. the signal level shall not be below –95 dBm for a length of totally X km if a site fails. The coverage gap requirement X is different for different SoLs. (Section of Lines)