TRV:03332

ID TRV:03332
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekning på skifteområder: Det skal være dekning på alle skifteområder og sidespor hvor skifting pågår.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig dekning på skifteområder.
Relatert krav TRV:03295
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"