TRV:03333

ID TRV:03333
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekning for togsett på skiftområder: For skifteområde kreves dekning mellom togsett på ulike spor, men ikke mellom vogner på et togsett/skift.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig togradiodekning på skifteområder mellom hele togstammer.
Relatert krav TRV:03295
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Signalnivå/Dekningsgrad"