TRV:03342

ID TRV:03342
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Høydeangivelse fra radioplanlegging: Avvik fra høyde skal ikke være større enn +/- 0,5 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre montasjestandard for antenneanlegg.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"