TRV:03343

ID TRV:03343
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Avstandskrav på innplasseringslokasjon: Avstand til andre operatørers antenner skal være 1 meter horisontalt og 0,5 meter vertikalt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre montasjestandard for antenneanlegg.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"

Ref. også Bane NOR spesifikk "Radio Planning Guidelines - ProArc TE.805716 "