TRV:03345

ID TRV:03345
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fysiske montasjekrav: Antenner skal monteres i henhold til radioplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at antenner monteres i samsvar med lokalspesifikk radioplan og "Radio planning guidelines" - ProArc dokumentarkiv TE.805716
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"