TRV:03346

ID TRV:03346
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Standard impedanser: Antenner og strålekabler skal ha karakteristisk impedans lik 50 Ω ±2 Ω.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det benyttes standard kabeltyper for antenneanlegg.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"