TRV:03347

ID TRV:03347
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Båndbredde for strålekabel: Strålekabelen skal dekke alle aktuelle frekvensbånd opp til 2700 MHz.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at strålekabel har tilstrekkelig båndbredde for fremtidig utbygging av radioanlegg i tunnel.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"