TRV:03349

ID TRV:03349
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Montasje av strålekabel: Oppheng av strålekabel skal være tilpasset maksimal strekningshastighet for den aktuelle strekning.
  1. Utførelse: Ved hastigheter under 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammer med eller uten bæreline.
  2. Utførelse: Ved hastigheter over 210 km/h kan innfesting av strålekabel utføres ved bruk av festeklammer uten bæreline.
  3. Utførelse: Montasje bør utføres i henhold til leverandørens anbefaling.
  4. Utførelse: Innfesting av oppheng skal ikke skade etablerte vannsikringsløsninger.
  5. Utførelse: Strålekabel som benyttes for GSM-R, bør monteres i tilstrekkelig høyde slik at signalstyrken mellom strålekabel og takmontert antenne på rullende materiell ikke blir påvirket negativt.
  6. Utførelse: DC-blokk monteres lett tilgjengelig og bør kapsles inn dersom prosjektert utforming medfører utilsiktet berøringsfare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at montasje av strålekabelen utføres i samsvar med kabelprodusentenes anbefalinger.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2043
Relatert krav
Opprettet 2018/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"