TRV:03350

ID TRV:03350
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kvalitetssikring ved innmåling: I forbindelse med installasjonen av antenneanleggene skal det gjøres målinger for VSWR og PIM:
  1. Nivå for passiv intermodulasjon (PIM) på antenneanlegget skal være -140 dBc eller lavere ved påtrykk 40 W (to bærebølger hvorav hver på 20 W).
  2. Refleksjonskoeffisient (return loss, voltage standing wave ratio, VSWR) på antenneanlegget skal være < 1,5.
  3. Disse parametrene skal verifiseres ved målinger.
  4. Testingen skal skje under dynamiske forhold, dvs. under berøring/bevegelse
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kvalitet på antenneinstallasjonene dokumenteres ved målinger.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Antenner og strålekabel"