TRV:03396

ID TRV:03396
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Selvovervåking av vern: Vern utstyrt med selvovervåkningsfunksjon skal varsle kontrollanlegget om interne feil og gi nødvendig informasjon for enkel feilsøking og håndtering av feil.
  1. Utførelse: Effektbryteren skal ikke kobles ut automatisk ved signal fra selvovervåking.
  2. Utførelse: Ved avbrudd i en spenningsmålekrets skal utgangssignalet fra de spenningsavhengige vern som er tilknyttet spenningsmålekretsen blokkeres for ikke å skape unødvendig driftsforstyrrelse før operatøren gjør nødvendige grep.
  3. Operativt tiltak: Ved varsel skal operatøren uten unødig opphold koble om til en alternativ forsyning og koble ut avgangen med intern feil.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilgjengelighet på vernfunksjonen og hindre unødvendig utkobling.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID157

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-002156 Ikke automatisk utkobling av effektbryter pga. signal for selvovervåkning.