TRV:03397

ID TRV:03397
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Reléplan: Før idriftssettelse av nye vern skal det utarbeides reléplaner for alle berørte vernede enheter.
  1. Utførelse: Et eksempel på en slik plan er gitt i Vedlegg a1.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at vern kobler ut når de skal og ikke når de ikke skal.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID150

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon