TRV:03398

ID TRV:03398
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Endringer i anlegg: Ved endringer i en vernet enhet skal reléplaner for alle berørte vernede enheter oppdateres, dersom endringen fører til at underlaget for reléplanen endres.
  1. Utførelse: Vern skal stilles inn etter oppdatert reléplan.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at verninnstillingene er tilpasset anleggene de skal verne.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID151

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon