TRV:03401

ID TRV:03401
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Kontaktledningsimpedans: Ved utarbeidelse av reléplan skal det benyttes mest mulig oppdaterte målinger av impedansen i kontaktledningsanlegget.
  1. Dokumentasjon: Målingene med tilhørende utregninger skal dokumenteres og føres opp som underlagsdata for reléplanen, se TRV:03400 "Underlagsdata for verninnstilling".
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre inputdata til releplanen og at det ikke er noe feil med returkretsen.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03400
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID154

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon