TRV:03419

ID TRV:03419
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Feillokalisering: Kortslutningsvern skal gi bidra med informasjon for lokalisering av feil i ledningsanlegget (for å forenkle feilsøking og raskere reetablere strømforsyning på den delen av strekningen som ikke er feilbelagt).:
  1. Utførelse: Distansevern skal beregne avstand til feil basert på målt feilimpedans og erfart (gjennomsnittlig) impedans per km for relevant koblingskonsept og elektrisk utforming. For autotransformatorsystem legges impedansen i sløyfen positivleder-negativleder til grunn.
  2. Utførelse: Distansevern eller overstrømsvern skal oppgi maksimal strømstyrke under feilforløpet. For autotransformatorsystem oppgis maksimal strøm for hver fase.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt For å forenkle feilsøking og raskere reetablere strømforsyning på den delen av strekningen som ikke er feilbelagt
Endringsartikler 546 2022 Endringsartikkel 3375, 546 2019 Endringsartikkel 2207,546 2023 Endringsartikkel 3765
Relatert krav TRV:03134, TRV:03177
Opprettet 2019/02/05
Referanse EB.800033-000, 201700616-15, 28 og 29.

EH-027288-007

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon