TRV:03437

ID TRV:03437
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Rutine sammenkobling: På strekninger hvor det kan oppstå faseulikhet mellom matestasjoner skal det etableres rutine for kommunikasjon mellom elkraftsentral og Energis driftsentral for å unngå å sammenkoble deler av kontaktledningsanlegget som ikke er i fase.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere sannsynligheten for betjeningsfeil som sammenkobler to anleggsdeler som ikke er i fase.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2207
Relatert krav TRV:03393, TRV:03176
Opprettet 2019/02/05
Referanse EH-027288-007
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon