TRV:03393

ID TRV:03393
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Proaktiv funksjon: Vern av banestrømforsyningen skal detektere unormale driftsforhold i elkraftsystem og gi varsel til kontrollanlegget, samt ved behov forhindre innkobling eller frakoble relevant anleggsdel for å forhindre en påfølgende feilsituasjon.
Typiske proaktive funksjoner er overbelastningsvern, fasesperre og prøving ved innkobling.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Forhindre feilsituasjon.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03178
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID125

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon