TRV:03456

ID TRV:03456
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
  • Tunneler
  • Skjæringer i fjell (bredde skal være iht.Kabelfritt profil)
    • Unntak: Dersom det bygges opp med forsterkningslag på 700 mm i fjellskjæringen, regnes det ikke som hardt underlag, og standard ballastprofil kan etableres.
  • Konstruksjoner (Bru, kulvert o.l)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville. Kravet skal også sikre tilstrekkelig plass for å kunne benytte ballastrenseverk.
Endringsartikler 530 2017 Endringsartikkel 1676
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag