TRV:03459

ID TRV:03459
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst På steder hvor eksisterende bruer, tunneler eller andre konstruksjoner gir høydebegrensninger som gjør at full ballasthøyde ikke kan oppnås, skal det ikke anvendes betongsviller uten elastisitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 199
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde