TRV:03462

ID TRV:03462
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. Profiler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 199
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde