TRV:03463

ID TRV:03463
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekningskrav "escape route": I tunnelløpene og fram til sikkert område (TSI SRT-begrep: railway tunnel/escape route) skal det etableres dekning for:
  1. Togradio GSM-R
  2. Nødkommunikasjonssystem for nødetatene TETRA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR oppfyller krav fra TSI SRT med tilstrekkelig dekning fra togradio- og DSB/nødnett.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2006
Relatert krav TRV:00659
Opprettet 2018/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til kommunikasjon"