TRV:03464

ID TRV:03464
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dekningskrav "safe-areas": I sikre områder (TSI SRT-begrep: safe areas) og servicetunneler skal det etableres dekning for:
  1. Togradio GSM-R
  2. Kommersiell kommunikasjon/GSM og/eller nødkommunikasjonssystem for nødetatene (TETRA). Behovet avklares med den lokale redningsetaten og infrastruktureier for den enkelte tunnel som en del av RAMS- og beredskapsanalyser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR oppfyller TSI SRT krav til kommunikasjon og i tillegg vurderer dette opp mot lokale sikkerhet- og beredskapsanalyser.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2006
Relatert krav TRV:00659, TRV:00660
Opprettet 2019/09/13
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til kommunikasjon"
Nyttige lenker https://www.era.europa.eu/domains/technical-specifications-interoperability/safety-railway-tunnels-tsi_en

Communication means in safe areas (clause 4.2.1.5.3)

https://www.era.europa.eu/system/files/2023-12/SRT_TSI_Guide.pdf?t=1703099973 TSI SRT Application Guide