TRV:03466

ID TRV:03466
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radiodekning ved jordingspunkt: Ved plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne skal det være dekning for togradio.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Endringsartikler 521_2021_Endringsartikkel_2904
Relatert krav TRV:00665
Opprettet
Referanse TSI SRT 4.2.2.2 b)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunnel "Plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne"