TRV:03467

ID TRV:03467
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Radiodekning for nødetater: Ved plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne skal det også være dekning for Nødetatenes sitt kommunikasjonssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det er tilstrekkelig radiodekning for nødetatene på jordingspunkt som er i samsvar med TSI SRT
Endringsartikler 521_2021_Endringsartikkel_2904
Relatert krav TRV:00665
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunnel "Plasser for jording av kontaktledning eller strømskinne"