TRV:03480

ID TRV:03480
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at et tog som sporer av før brua blir ledet på riktig side av ledeskinnene slik at sammenstøt mot bruas bærende elementer kan unngås.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer#Ledeskinner