TRV:03484

ID TRV:03484
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På betong- og samvirkekonstruksjoner med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 120 m skal det være glideskjøt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon