TRV:03485

ID TRV:03485
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På stålbruer med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 90 m skal det være glideskjøt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon