TRV:03486

ID TRV:03486
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Hvilken type glideskjøt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring, ΔD maks, over ekspansjonslengden D. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser glideskjøter med hovedmål som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon